Chính sách bảo mật

Chúng tôi là Dasaya

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.

Chính sách bảo mật

Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi, ví dụ như bằng cách đăng nhập nhanh thông qua tài khoản zalo, chúng tôi có thể giúp bạn kết nối và mua hàng trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Mọi thông tin bạn chia sẻ chỉ nhằm mục đích giúp các bạn mua hàng dễ dàng hơn và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích cá nhân nào khác.
Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng, từ việc giúp người dùng đăng nhập nhanh và đơn giản hơn đến kết nối với khách hàng nhanh hơn khi cần bảo hành, đổi trả sản phẩm, báo lỗi…
Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ ứng dụng của mình để cung cấp, duy trì,  và cải thiện các dịch vụ cho khách hàng.
Chúng tôi sẽ đề nghị bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.